URIs https://apis.eos.arz.oeaw.ac.at/entity/29

Enitity Abbazia, Reg. Ven. Giulia (ID: 29)
Uri https://apis.eos.arz.oeaw.ac.at/entity/29
Domain apis default
RDF Link
Loaded