• Sečianky (1)
  • Esztergom (1)
1 Ergebnis
Name geboren am geboren in gestorben am gestorben in Beruf
Lipthay von Kisfalud, Antal 16. 11. 1802 Sečianky 20. 02. 1870 Esztergom Religionen und Theologie, Religionen und Theologie >> Bischof