• Ljubno ob Savinji (1)
  • Ljubljana (1)
1 Ergebnis
Name geboren am geboren in gestorben am gestorben in Beruf
Stroj, Mihael 30. 09. 1803 Ljubno ob Savinji 19. 12. 1871 Ljubljana Bildende und angewandte Kunst, Bildende und angewandte Kunst >> Maler