• Kirchberg am Wagram (1)
1 Ergebnis
Name geboren am geboren in gestorben am gestorben in Beruf
Langer, Angela 21. 12. 1886 Wien 25. 06. 1916 Kirchberg am Wagram Literatur, Buch- und Zeitungswesen, Literatur, Buch- und Zeitungswesen >> Schriftstellerin