• K.u.k. Kriegsschule (1)
  • Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt (1)
  • K.u.k. Generalstabscorps (Gemeinsame Armee) (1)