6 Ergebnisse
Name geboren am geboren in gestorben am gestorben in Beruf
Soeser, Maximilian 30. 01. 1880 Wien 24. 03. 1945 Wien Wirtschaft, Technik, Technik >> Techniker
Lott, Julius 25. 03. 1836 Wien 24. 03. 1883 Wien Technik, Technik >> Techniker
Lihotzky, Erwin 14. 02. 1887 Wien 02. 12. 1941 Gießen Technik, Technik >> Techniker
Kortz, Paul 31. 08. 1850 Wien 12. 08. 1906 Wien Technik, Technik >> Techniker
Ernst, Wilhelm 03. 10. 1870 Wien 25. 03. 1928 Wien Technik, Technik >> Techniker
Bellac, Paul 16. 09. 1891 Wien 05. 12. 1975 Basel Literatur, Buch- und Zeitungswesen, Technik, Literatur, Buch- und Zeitungswesen >> Journalist, Technik >> Techniker